Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ยินดีต้อนรับ ผอ.ใหม่

หมวด: Sample Data-Articles

anigif   วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2562 เป็นคณะทำงาน วิทยากรพี่เลี้ยงให้น้องๆในการพัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จาก 14 จังหวัด รวม 341 คน ระหว่าง ณ โรงแรมหรรษาเจบี โดย สพม.เขต 16 นำโดย นายศังกร รักชูชื่น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก ท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

0003 0005
0007 0002
0006 0001