Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เหรียญทองระดับชาติ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     ขอแสดงความยินดี กับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ด.ญ.วันวิสา ช่วยค้ำ   ด.ญ.วิยดา มณีโชติ   ด.ญ.นนท์ธิญา  หมีเงิน จากกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่  5-8  มกราคม 2563

 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ   กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

0006 0005
0004 0003
0002 0001