Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ทอดผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาล

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์จัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลควนกาหลง   คณะครูโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เครือข่ายครูควนกาหลง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยคณะสงฆ์จังหวัดสตูลเห็นว่าโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือแพทย์

จึงจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์จัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลควนกาหลง โดยนายสิทธชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกิจกรรม

0001 0002
0003 0004
0005 0006