Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

พลังบวร

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ และคณะครูร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวร สู้ภัยโควิด-19 โดยมี พระมหาคลีจารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง พระครูอดุลสามัคคยาธร เจ้าคณะตำบลควนกาหลง

ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน และประชาชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดวังผาสามัคคี อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

002 003
004 005
006 007
008 001