Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 โดยนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงเพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระเป็นการอนุรักษ์ประเพณีชักพระให้คงอยู่ตลอดไป

มีพิธีสมโภชเรือพระ การประกวดเรือพระ ขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันทำต้ม การแข่งขันตีตะโพน การแสดงจาก โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในพิธีเปิด

001 002
003 004
005 006