Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ปั่นชมสวน ชวนชิม

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม และทางโรงเรียน ส่งชุดการแสดงเข้าร่วม งานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีประชาชนตำบลควนกาหลง ชมรมนักปั่น

และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเพื่อรวมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะนักปั่น ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักปั่นร่วมทำระหว่างทาง โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สตูล ร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับนักปั่นจักรยาน

002 006
003 004
005 007