Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

บ้านดูซงปาแย

หมวด: Sample Data-Articles
เขียนโดย ผู้อำนวยการ

anigif     วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางนิซัลมา  นิภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูซงปาแย  นำคณะ ครูและคณะกรรมการโรงเรียนโกตาบารู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการตามแนวทางจัดการศึกษาโครงการเกษตรแบบยั่งยืน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการขับเคลื่อน “ศาสตร์ของพระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

001 002
003 004
005 006