Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ทอดกฐินสามัคคี

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสามัคคี ณ วัดวังผาสามัคคี ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล หลังจากวันออกพรรษาเป็นเวลา ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ หรือจำง่าย ๆ ว่าตั้งแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวันลอยกระทง เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า " เทศกาลกฐิน "

เป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกันจึงเรียกว่ากฐินสามัคคี กฐินชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งทอดกฐินสามัคคีวัดวังผาสามัคคี อ.ควนกาหลง ยอดทำบุญบริจาค 1,055,330 บาท ขออนุโมทนาบุญร่วมกันครับ ขอให้อานิสงส์กฐินอันเกิดผลบุญกุศลในครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา และครอบครัวจงเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

003 004
001 002
005 006