Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      วันที่ 15 มกราคม 2564 เด็กหญิงกาญจนา นวลละออง นักเรียนชั้น ป.2 เข้ารับทุนและของขวัญ จากนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้มอบถุงของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

001 002
003 004
005 006