Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เหล่ากาชาด ศธจ.เยี่ยมนักเรียนทุน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      วันที่ 2 มีนาคม 2564 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง ร่วมตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด.ญ.กาญจนา นวลละออง นักเรียน โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ

รับทราบถึงปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเรียน การใช้จ่ายเงิน และการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนฯให้ประพฤติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ วางแผนเป้าหมายในการศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบชุดธารน้ำใจแก่นักเรียน และได้จัดงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านของนักเรียนด้วย

001 002
003 004
005 006