Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันจักรี

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        วันที่ 6 เมษายน 2564 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี  โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

001 006
002 003
004 005