Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังไทยสู้ภัยโควิด 19 “ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร โดยวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมีพระครูอดุลสามัคคยาธร เจ้าคณะตำบลควนกาหลง เจ้าอาวาสวัดวังผาสามัคคี เป็นประธานในพิธี

ซึ่งมีผู้แทนครูเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวังผาสามัคคี เข้ารับมอบสิ่งของฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เยาวชน ประชาชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  ณ วัดวังผาสามัคคี อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

005 002
001 003
004 006