Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

สอบภาค ค

หมวด: Sample Data-Articles

anigif         วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ปฎิบัติหน้าที่เป็น กรรมการสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ผู้ได้รับการคัดเลือก มีความรอบรู้ และความตั้งใจชอบความสร้างสรรค์ ในการจัดสื่อ เพื่อดึงความสนใจ สร้างความเข้าใจ ที่สำคัญ เราเห็นความตั้งใจ แต่ทุกคนอยากทำหน้าที่ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ แรงขับ ให้ลูกศิษย์ ตามครูในดวงใจของตัวเองและให้ปฏิบัติตามครูดีที่หนูรัก

001 002
003 004
005 006