Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เทศน์มหาชาติและหล่อเทียนพรรษา

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        8 กรกฎาคม 2565 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรและหล่อเทียนพรรษา ทำบุญถวายเทียนพรรษาในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลงเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน

ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ร่วมกันสืบสานประเพณีสําคัญทางศาสนาต่อไป

001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 010 012