Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

กีฬาสานสายใยรัก

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสานสายใยรักครอบครัว“กลุ่ม 5 เกมส์” ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐภาพงค์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างนักเรียน กับนักเรียน ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อนักเรียนมีทักษะ ในการออกกำลังกาย และ รู้กฎกติกาในกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬา จากระดับขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้กิจกรรมกีฬา เป็นแนวทางสู่การมีสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า

006 010 011 013
001 015 014 002
003 004 005 007
016 009 012 008