Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ลอยกระทง

หมวด: Sample Data-Articles

anigif         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมในวันนี้มีประกวดหนูน้อยนพมาศ เทพีนพมาศ และคุณยายานพมาศ และกิจกรรมการแสดงบนเวที

การลอยกระทง หมายความว่า ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่งที่ทำกันในวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยเอากระทงบรรจุธูปเทียน ดอกไม้ จุดใฟแล้วลอยลงในน้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และลอยทุกข์ลอย โศกออกไป ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันลอยกระทงประเพณีลอยกระทงเชื่อว่า ประเพณีลอยกระทงนี้ ได้สืบต่อกันมายาวนานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ

z (4)-001 z (6)-002 z (9)-003
z (11)-004 z (11)-004 z (18)-006
z (20)-007 z (21)-008 z (22)-009
z (28)-010 z (31)-011 z (21)-008