Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

บุหรี่เผาปอด

หมวด: Sample Data-Articles

anigif  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกกรมวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. World No Tobacco Day คำขวัญประจำปี 2562 ระบุว่า บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มอบแนวทาง 5 ใจ แรงจูงใจ ตั้งใจ ตัดใจ  แข็งใจ และ ดีใจ เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ

ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ จัดกิจกรรม นักเรียนวาดภาพ รณรงค์ ตอบปัญหา สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อให้ความรู้ และนำไปสู่การบอกต่อ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และเห็นถึงโทษการสูบบุหรี่ ห้ามจำหน่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

0002 0003
0001 0004
0005 0006