Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนา ผอ ใหม่

หมวด: Sample Data-Articles

anigif   27 มิถุนายน 2562 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.หน่วยพัฒนาที่ ๖ โดยมีนายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.เขต 16 เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รับผิดชอบพัฒนา ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป. ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

0001 0002
0003 0004