Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    วันที่ 5-8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ กับนิทรรศการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ มีกิจกรรมแสดงสินค้า สาธิต และจำหน่าย โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชอม ขอบคุณที่คุณมาเยือนเรา เก็บบรรยากาศนิทรรศการงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สตูล นำเสนอโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

0001 0002
0003 0005
0006 0007