Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

#LoveStun

หมวด: Sample Data-Articles

anigif   นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมเป็นคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สร้างความรู้ความเข้าใจประจำด่าน

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักกัน ออกเยี่ยมผู้ได้รับกระทบ เป็นเจ้าหน้าคัดกรองประจำด่าน ออกแบบประเมินการปฏิบัติงานของด่านคัดกรอง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2563

009 008
007 006
001 002
003 004