Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

 

เพื่อบริการประชาชนเชิงรุก และแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชน  โดยมีวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเขาไคร ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

001 002 003
004 005 006
007 008 009