Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

มีพิธีรับมอบผ้าพันคอและเข็มลูกเสือจิตอาสาพรระราชทาน ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสังกัดต่าง ๆ เข้าร่วมดังนี้  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน  โดยมีนายชูชีพ ธรมเพชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

001 002 003
006 005 004
007 008 009
010 011 012